Wymagania wstępne. 
 
1.      Umiejętność rozpoznania i matematycznego opisu przebiegów harmonicznych. 
a.       - definicja drgań harmonicznych 
b.      - okres, częstotliwość, częstość 
c.       - stopnie, radiany 
 
2.      Właściwości funkcji sinus i cosinus 
a.       - relacje między sin(ωt) i cos(ωt) 
b.      - sinus sumy i suma sinusów 
 
3.      A sin(ωt + φ) = a cos(ωt) + b sin(ωt), jakie relacje łączą A, φ i a, b ? 
 
4.      Znaleźć A1 sin(ωt + φ1) + A2 sin(ωt + φ2)