Prof. dr hab.  Antoni Tadeusz Pędziwiatr


 

Miejsce pracy:

                         Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

                         30-348 Kraków, ul. S. Łojasiewicza 11

                         telefon:  (12 ) 664- 4527

                         e-mail: antoni.pedziwiatr@uj.edu.pl

 

Stanowisko i pełnione funkcje: profesor zwyczajny,


- Kierownik Zakładu Metodyki Nauczania i Metodologii Fizyki
 

 

 

Działalność naukowa:

 

        Zajmuję się badaniami krystalicznych, magnetycznych i kalorymetrycznych właściwości związków międzymetalicznych oraz ich wodorków, węglików i azotków ze szczególnym uwzględnieniem twardych materiałów magnetycznych opartych na ziemiach rzadkich. Są to badania o charakterze podstawowym, lecz głównym motywem tych badań jest poszukiwanie coraz lepszych materiałów do otrzymywania magnesów trwałych i magazynowania wodoru („gąbki wodorowe”). Ostatnio intensywnie zajmuję się badaniem preferencyjnego obsadzania podsieci krystalograficznych, zjawisk reorientacji momentów magnetycznych oraz towarzyszących im efektów termicznych w klasie związków R-Fe-B ( R- ziemia rzadka ) będących podstawą produkcji magnesów trwałych najnowszej generacji. Stosuję metody badawcze: spektroskopia mőssbauerowska, rentgenografia, neutronografia, magnetometria, kalorymetria DSC, NMR.

      Utrzymuję współpracę naukową z Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, USA oraz University of Zaragoza, Hiszpania.

 

 

Działalność dydaktyczna i organizacyjna:

 

Prowadziłem różnorodne zajęcia z fizyki (ćwiczenia, pracownie, wykłady).

Byłem koordynatorem Wydziału FAIS d/s organizowania i przeprowadzania Festiwalu Nauki w Krakowie (2001 -2008).

Przez siedem kadencji byłem członkiem Komisji Dydaktycznej w IFUJ.

 

Obecnie prowadzę wykład z metodyki nauczania fizyki, ćwiczenia demonstracyjne i pokazy fizyczne – zajęcia fakultatywne, projekty dydaktyczne „jak to działa”.

Pod moją opieką powstają prace magisterskie i licencjackie o tematyce związanej z doświadczeniami pokazowymi i pomiarowymi.

 

Żywo interesują mnie zagadnienia związane z popularyzacją fizyki oraz kształceniem nauczycieli fizyki i przyrody. Jestem kierownikiem sekcji nauczycielskiej w IFUJ.