Uniwersytet Jagielloński,   Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,   Instytut Fizyki
Zaklad Metodyki Nauczania i Metodologii Fizyki

Pracownicy

Nauczyciele akademiccy:

Pracownicy inżynieryjno-techniczni: