Uniwersytet JagiellońskiWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki StosowanejInstytut Fizyki

Zakład Metodyki Nauczania i Metodologii Fizyki

Pracownia Spektroskopii Mössbauerowskiej, Pracownia Technicznych Środków Nauczania, Pracownia Pokazów Fizycznych

UJ

Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr

Adres: Instytut Fizyki UJ, ul. prof. S. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, Polska
E-mail: antoni.pedziwiatr@uj.edu.pl
B-1-28, tel: (48) 12 664 4527
                                                English Version